SYGEPLEJERSKEN

Sygeplejerske Lise Albrektsen varetager en stor del af vores kontrol af blodtryk, sukkersyge, kostvejledning og blodfortyndingsbehandling.
Hos sygeplejersken har du desuden mulighed for at få taget blodprøver, lavet lungefunktionsundersøgelse, allergi-priktest, få vaccinationer, fjernet tråde, behandlet sår og lignende.
Lise varetager også konsultationer med P-pillekontroller

Mellem kl. 8-11 og kl. 14-15, samt onsdag til kl. 17.

Lise kan desuden hjælpe med en del af de akutte problemer.