Lise Albrektsen, sygeplejerske

Færdiguddannet i 1983.
Stor erfaring efter ansættelser på bla.:
Plastikkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
Hjemmeplejen, Østerbro
Øre-næse-halsafdeling, Rigshospitalet og Hillerød Sygehus og
Tand-, mund- og kæbekirurgisk ambulatorium, Hillerød Sygehus.
Varetager bl.a. størstedelen af blodtrykskontroller og diabeteskontroller inkl. blodprøver i klinikken.

Diana Steenstrup, sygeplejerske

Ansat som sygeplejerske pr. 1.6.22.

Linda Castøe Jacobsen, sekretær

Uddannet lægesekretær i 1974 hvorefter hun har arbejdet på flere sygehusafdelinger. Siden 1986 arbejdet i almen praksis i Allerød.
Linda fornyer medicin og tager imod tidsbestillinger og svarer gerne på spørgsmål omkring sygdom og administrative procedurer samt  analyserer urinprøver.

Mette Norup Bjergbakke, praksisassistent

Mette er uddannet social- og sundhedsassistent. Hun fornyer medicin og kan vejlede i forbindelse med sygdom. Mette er dels sekretær, men fungerer samtidig som laborant, tager blodprøver, ekg, giver vacciner, analyserer urinprøver, laver lungfunktionsprøver og optager svangre/vandrejournaler.
Erfaring: Mave/tarmkirurgisk afd.  samt fødegang/barsel, Roskilde Sygehus. 

Charlotte Trige, praksisassistent

Charlotte er uddannet social- og sundhedsassistent i 1997. Hun fornyer medicin, visiterer i telefonen og kan også vejlede i forbindelse med sygdom.
Charlotte fungerer som sekretær og har konsultationer, hvor hun tager blodprøver, analyserer urinprøver, giver vacciner og andre injektioner, skyller ører, laver priktest, og fjerner hudgevækster.
Er IT-ansvarlig sammen med Claus R Torp.

UDDANNELSESLÆGERNE

Mia Pitzner-Fabricius

Ansat som uddannelseslæge (fase 1)  fra d. 1.4.2020 til d. 30.9.2020. Herefter ansat i retur-stilling i 2½ år, d.v.s. at Mia er i klinikken 1 gang månedlig.
Færdiguddannet læge i 2014. Har efterfølgende arbejdet ½ år på Lunge- og infektionsmedicinsk afdling og 1 år i en almen praksis.
Har desuden lidt over 1 års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien, samt været ansat ½ år på Center for Søvnmedicin. 
Er gift med Anders og har børnene Noah og Molly

Karina Skovsen

Ansat som uddannelseslæge (fase 1+2), aktuelt i returstilling én dag om måneden til d.31.7.2023 sideløbende med hospitalsarbejde og herefter fast i et ½ år.
Færdiguddannet læge i 2016.
Har ud over erfaring fra almen praksis erfaring fra skadestue, akutmodtagelser, neurologisk afdeling og psykiatrisk akutmodtagelse.
Er gift med Nick og har 2 drenge på 1 og 3 år.

Sigrid Hjermind

Ansat som uddannelseslæge (fase 3) fra d. 1.2.22 til d. 31.3.23.

Christian Andersen

Ansat som uddannelseslæge i KBU-stilling fra d.1.2.22 til d. 31.7.22.

Emma Ehlig Hjermind Justesen

Ansat som uddannelseslæge i KBU-stilling fra d. 1.7.22 til d. 31.12.22

Lene Voigt. fysioterapeut

Ansat i klinikken 2 x månedligt. Er uddannet sportsfyiosterapeut med erfaring og arbejdsbaggrund fra privathospital, samt på privatpraktiserende fysioterapiklinikker. Tidligere arbejdet med teams på liga- og landsholdsniveau og har speciale i at vurdere nye og længerevarende problemstillinger i led og muskler. Hun står for undersøgelse og vurdering af dine smerter og sammen med det øvrige team varetager hun plan og henviser for en eventuel videreudredning, hvis det er nødvendigt. 
Har stort kendskab til de alment praktiserendes og speciallægers kompetencer og arbejder i samme stilling på 2 andre klinikker.